ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W Polsce odnawialne źródła energii w 2017 roku, według metodologii BP, zaspokajały około 5,3% zapotrzebowania na energię. Głównymi źródłami są: wiatr i biomasa (w sumie 4,7%) oraz hydroenergetyka (0,6%).

Odnawialne źródła energii

Są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie (surowce odnawialne). Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2016 roku 18,2% zapotrzebowania ludzkości na energię (według REN21, w tym uwzględniono 7,8% zużycia przez tradycyjne opalanie drewnem i innego typu biomasą, oraz 10,4% – nowoczesne technologie OZE), podczas gdy zgodnie z metodologią BP w 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 10,4%.

Na początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosły w sposób wykładniczy. Było to spowodowane z jednej strony spadkiem ich cen, a z drugiej strony dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw. Inwestycje te są przedmiotem toczącej się debaty. Zwolennicy odnawialnych źródeł energii wskazują na problemy związane ze spalaniem paliw kopalnych, stanowiących źródło ponad około 80% energii dla ludzkości: zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie i wyczerpywanie się zasobów. Ich przeciwnicy wskazują na wysokie koszty, niestabilność produkowanej energii, dodatkowe koszty ekologiczne i wątpliwy wpływ na zużycie paliw kopalnych.