SYSTEM ICT

SYSTEM ICT

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę w życiu współczesnego człowieka, a wręcz są jego nieodłączną częścią i towarzyszą mu w każdej dziedzinie życia.

Wdrożony System ICT jest systemem serwerowym, działającym w oparciu o bazy danych.

System ten umożliwia importowanie danych o uzysku z zainstalowanych w gminnie urządzeń, takich jak: systemy solarne, fotowoltaika, piece i pompy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „OZE w gminie Kąkolewnica” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

 

Ankieta – ocena poziomu satysfakcji użytkownika z otrzymanych usług

 

Czy uważają Państwo instalacje OZE w gminie Kąkolewnica za potrzebne ?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Czy są Państwo zadowoleni z zainstalowanego u siebie systemu OZE ?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Jak oceniają Państwo funkcjonalność systemu ICT?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...